Privacy Policy

1. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Dare to Date respecteert de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (BS 3 februari 1999).

2. UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Indien u zich wil inschrijven voor een speeddate event zal u eerst uw persoonlijke gegevens moeten ingeven. Volgende persoonlijke gegevens zijn nodig om u te kunnen registreren voor een speeddate event:

  • Voornaam en naam
  • Woonplaats en land
  • Geboortedatum
  • Geslacht
  • Telefoonnummer

U geeft eveneens toestemming aan Dare to Date om u op de hoogte te houden van het geboekte event en komende events waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn. Ook geeft u toestemming om eventueel gecontacteerd te worden voor een van onze extra services via Ciao Matchmaking. 

3. HET GEBRUIK VAN COOKIES

De website maakt gebruik van cookies, u kan deze uitschakelen bij de instellingen van uw browser.

4. VERTROUWELIJKE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Dare to Date geeft uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mail, telefoonnummer) nooit zonder uw uitdrukkelijke toestemming door aan derden. Door met onze privacy policy akkoord te gaan accepteert u dat u gecontacteerd kan worden voor transactionele e-mails in verband met uw reservatie(s), opkomende evenementen die interessant kunnen zijn voor u, acties en andere diensten die Fervore BV aanbiedt.