Algemene voorwaarden

Door een evenement te boeken ga je akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden en onze privacy policy.

1. REGISTRATIE, INSCHRIJVING EN BETALING

Voordat u aan een evenement kan deelnemen moet u zich online registreren en de betaling uitvoeren. Uw inschrijving is definitief als wij de betaling hebben ontvangen. U zal via e-mail een bevestiging ontvangen.

2. DEELNEMERS

Iedere deelnemer moet single zijn en moet zich inschrijven in zijn/haar leeftijdscategorie. Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet mag Dare to Date uw inschrijving weigeren.

Wij garanderen een minimum van 8 deelnemers per event. Indien dit aantal niet behaald wordt, zal het evenement geannuleerd worden en het inschrijvingsgeld worden terugbetaald.

3. ANNULATIE

Eens u bent ingeschreven voor een event is geen enkele terugbetaling meer mogelijk.

Indien Dare to Date een speeddating event annuleert, kan u ervoor kiezen om uzelf opnieuw in te schrijven voor een speeddating event naar keuze of om de som terugbetaald te krijgen. U zal hierover op tijd op de hoogte gebracht worden.

Je kan je reservatie tot 10 dagen voor de aanvang van het event kosteloos verplaatsen. Dit kan je gemakkelijk via https://daretodate.be/events/request_rebooking . 

4. U KOMT TE LAAT

Indien u verhinderd bent, gelieve dit zo snel mogelijk te laten weten aan de host. Zijn/haar gegevens staan steeds in de bevestigingsmail die u ontvangen heeft. Er is geen terugbetalingsmogelijkheid indien u een deel van het event mist. Wel is er steeds nog tijd om met iedereen te praten na de individuele speeddates.

5. MATCHES

Dare to Date doet steeds haar uiterste best om de perfecte omgeving te creëren voor singles om hun match te ontmoeten. Indien u geen match hebt na een speeddating event is Dare to Date hiervoor niet aansprakelijk. Indien u vragen hieromtrent hebt of denkt dat er iets is fout gelopen kan u steeds de medewerkers contacteren. Zij zullen u binnen de 24 uur verder helpen.
Indien er een match is zullen enkel die gegevens aan uw match worden meegedeeld die u zelf kwijt wilt.

6. AANSPRAKELIJKHEID

Dare to Date kan nooit en op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van gebeurlijke schade aan en/of diefstal van persoonlijke goederen tijdens een van haar evenementen.

Dare to Date is ook niet aansprakelijk voor ongevallen, noch tijdens, noch na haar evenementen.

Dare to Date is evenmin aansprakelijk voor de contacten die voortvloeien uit haar evenementen. Wij staan erop dat onze evenementen steeds vlot en aangenaam verlopen; indien er ongepast gedrag wordt vertoond vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden aan de host zodat deze de nodige stappen kan ondernemen en Dare to Date de persoon in kwestie kan verwijderen uit haar ledenbestand.
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het meedelen van zijn/haar gegevens op onze evenementen. Dare to Date zal nooit volledige persoonsgegevens meedelen aan derden, tenzij de deelnemer hier zijn/haar uitdrukkelijke toestemming om geeft.

Dare to Date heeft het recht om iemand, zonder verantwoording te moeten afleggen, de toegang te ontzeggen tot haar evenementen. Onder meer, maar niet enkel, wegens :

  • ongepast gedrag naar de host, de deelnemers of de medewerkers op de locatie toe
  • het verspreiden van persoonlijke gegevens van andere deelnemers
  • elke reden die de host voldoende vindt. Hij/zij is er niet toe verplicht dit te motiveren.

Indien een persoon de toegang tot een evenement wordt ontzegd heeft deze geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook, of op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Ons ondernemingsnummer is 1000.673.873.